Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:1049
Omnämnda SFS
2007:1135, 1967:531, 1972:262, 1980:1097, 1991:980, 1996:1006, 1998:293, 1998:1479, 2000:192, 2003:1223, 2004:46, 2004:297, 2004:299, 2006:451, 2006:531, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2012:735, 2013:287, 2013:561, 2014:275, 2019:818, 2014:968, 2016:429, 2016:1024, 2016:1306, 2017:230, 2017:317, 2018:1219, 2018:2024, 2019:277, 2019:284, 2019:414, 2019:742, 2018:2051, 2014:1394
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt