Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:125
Omnämnda SFS
2007:1217, 2007:656, 2005:746, 2009:320, 2009:896, 2011:86, 1981:665
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt, Konkurrensrätt