Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:459
Omnämnda SFS
2007:1345, 2015:218, 2015:856
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt