Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:654
Omnämnda SFS
2009:1426, 2020:567, 2019:711
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet