Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:654
Omnämnda SFS
2009:1426, 2020:567, 2019:711
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Fri rörlighet, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Konsumenträtt, Övrig europeisk rätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig