Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:671
Omnämnda SFS
2011:1088, 2010:598, 2015:839, 2018:1721, 1994:1776
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet