Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:815
Omnämnda SFS
2018:1462, 2006:1273, 2020:615
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Compliance - hållbarhet