Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:163) om ändring iförordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:627
Omnämnda SFS
2019:163, 2011:538
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet