Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:188
Omnämnda SFS
2020:115, 2010:800, 2004:168, 2020:148, 2020:149
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt