Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:753
Omnämnda SFS
2020:154, 1980:424, 2003:364, 2009:1165, 2011:1533, 2020:498
Rättsområden
Infrastruktur, Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Föroreningar, avfall och miljöskador, Arbetsmiljö