Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:232
Omnämnda SFS
2021:126, 2020:548, 1995:1559, 1995:1554, 2021:143, 2021:208, 2021:211
Rättsområden
Egendomsbrott, Revision och granskning, Fåmansbolag, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt