Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:94
Omnämnda SFS
2018:658, 1998:1474, 2007:1266, 2018:585, 2020:1290
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Ordning och säkerhet, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Lokalhyra