Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:176
Omnämnda SFS
2006:804, 2009:1424, 2013:363, 2006:1165, 1994:1710, 2006:813, 2009:1425, 2013:1059, 2006:1166
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Djurhållning, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet