Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:439
Omnämnda SFS
1999:974, 2017:900
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt