Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:429
Omnämnda SFS
2017:900
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt