Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1086
Omnämnda SFS
2017:1318
Rättsområden
Konsumenträtt, Trafik och fordon, Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Compliance - hållbarhet