Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förrättningskostnader delas lika efter avbruten ”vattenväg”

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik