Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förvaltningsrätten inte domför i mål om barnbidrag

När förvaltningsrätten avgjorde ett mål om barnbidrag till ensamstående bestod rätten av en notarie och tre nämndemän. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i tre mål som tar sikte på den frågan. Målet var därför inte av enkel beskaffenhet och underinstansen var därmed inte domför, anser kammarrätten.

En kvinna ansökte om bostadsbidrag som ensamstående hos Försäkringskassan. Myndigheten beslutade att inte betala ut preliminärt bostadsbidrag från och med juli 2021, med motivering att hon ansågs ha gemensam hushållsekonomi med en man.

Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping och vidhöll sin begäran. Förvaltningsrätten, vars sits bestod av en förvaltningsrättsnotarie och tre nämndemän, höll muntlig förhandling och avslog överklagandet.

Kammarrätten i Jönköping undanröjer nu förvaltningsrättens dom.

Enligt 20 och 21 §§ förordningen med förvaltningsrättsinstruktion är en förvaltningsrättsnotarie behörig att handlägga ett mål av enkel beskaffenhet som inte kräver särskild erfarenhet.

Kammarrätten konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2022 har meddelat prövningstillstånd i tre mål som gäller rätten till bostadsbidrag som ensamstående.

Med hänsyn till detta kan rättsfrågan, enligt kammarrätten, inte anses okomplicerad. Målet är därför inte av enkel beskaffenhet och handläggningen kräver särskild erfarenhet på det sätt som avses i förordningen.

Förvaltningsrätten har därför inte varit domför, varför domen ska undanröjas och målet visas åter till underinstansen för ny handläggning.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig