Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Compliance - försäkring, Compliance - konsumentskydd, Fri rörlighet, Förvaltningsrätt, Konsumenträtt, Offentlig ekonomi, God man och förvaltare, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig