Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Friad 33-åring döms för fusk på högskoleprovet

En 33-årig friad man döms för att ha fuskat på högskoleprovet med hjälp av HP-hjälpens tekniska fuskutrustning. Mannen presterade väsentligt sämre på den så kallade utprövningsdelen av provet, vilket han skyllde på kraftig huvudvärk. En ren efterhandskonstruktion, anser hovrätten, och dömer för grovt osann försäkring till villkorlig dom.

Friad 33-åring döms för fusk på högskoleprovet

En 33-årig man skrev högskoleprovet i oktober 2017 och fick resultatet 1.6. Det räckte för att komma in på juristprogrammet i Karlstad.

Vid Värmlands tingsrätt medgav mannen att varit i kontakt med det medialt uppmärksammade ”HP-hjälpen” (en organisation som hjälpte människor att fuska på högskoleprovet, reds anm.) Enligt 33-åringen var han mest nyfiken på hur organisationen såg ut, men han hade inte velat köpa deras tjänster eller användas deras utrustning och gjorde det inte heller.

Av den skriftliga bevisningen framgick att 33-åringens uppgifter fanns lagrade i HP-hjälpens register. Vidare fanns även foton på mannen med sitt pass. Dock saknades uppgifter om att det hade skett någon pengaöverföring från mannen till några aktuella konton, varken före eller efter skrivningen. Oaktat detta talade den övriga bevisningen mycket starkt för att 33-åringen ingått avtal med HP-hjälpen om köp av fuskutrustning.

Det var även klarlagt att mannen fått ett klart sämre resultat på det andra delprovet än på de andra delproven vid samma provtillfälle. Utredningen gav dock inget tydligt besked om huruvida det andra delprovet var det så kallade utprovningsprovet.

Sammanfattningsvis var omständigheterna visserligen besvärande för mannen, men indicierna var alltför osäkra för att åtalet skulle anses styrkt, menade tingsrätten och friade mannen från brott.

Hovrätten för Västra Sverige gör en annan bedömning och fäller 33-åringen till ansvar.

Till skillnad från underinstansen anser hovrätten att åklagaren styrkt att det andra delprovet i själva verket utgjorde utprövningsdelen och där många av de som använde HP-hjälpen för att fuska och inte kunde få hjälp med rätt svar, skrev väsentligt sämre i den delen. Så är fallet även med 33-åringens provresultat.

33-åringens förklaring till att haft kraftig huvudvärk under den delen av provet framstår samtidigt som en ren efterhandskonstruktion.

Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att 33-åringen använt sig av otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet. Han döms därför för osann försäkran. Brottet bedöms som ’grovt’ i linje med Högsta domstolens uppställda riktlinjer i mål B 2855–20, då mannen använt tekniskt avancerade hjälpmedel för att fuska samt då mannen på grund av sina resultat skaffat sig en otillbörlig fördel vid antagningen till högskolan på annans bekostnad.

Påföljden bestäms till villkorlig dom och 50 dagsböter om 160 kronor. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Skola och utbildning