Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Frias för uppmärksammad hockeymisshandel – slag med klubban kan ha varit misstag

Bevisningen håller inte för att fälla 20-åringen för att ha misshandlat en motspelare under en ishockeymatch i Avesta i januari 2022. Vittnesmålen mot 20-åringen är besvärande, men trots detta och en videoupptagning från händelsen går det inte att säga att det funnits uppsåt att skada motspelaren. Lagmannen är dock skiljaktig och vill bifalla åtalet.

Det var under en ishockeymatch i Avesta i januari 2022 som den händelse som åtalet kretsar om utspelade sig. En nu 20-årig man slog vid tillfället en motspelare i ansiktet med klubban – något som resulterade i omfattande tandskador, käkfrakturer samt blödande sårskador.

20-åringen har vid tillfället befunnit sig på isen, medan motspelaren stått i avbytarbåset – och när 20-åringen befunnit sig någon meter bort har motspelaren sprutat vatten på honom med sin vattenflaska. Spelarna fick efter det ögonkontakt med varandra och ett par sekunder senare kom det kraftfulla slaget med klubban mot käkpartiet, har den skadade spelaren berättat.

Enligt 20-åringen har dock slaget varit en olyckshändelse. Vattensprutet var ett irritationsmoment och tanken hade varit att slå till flaskan. När han tyckte sig se denna i ögonvrån viftade han också till med klubban för att få motspelaren att sluta spruta ned honom, har 20-åringen uppgett under huvudförhandlingen vid Falu tingsrätt. 20-åringen var vid tillfället fokuserad på matchen och insåg inte att han skadat någon förrän han kom till omklädningsrummet och fick detta berättat för sig. Efter att ha sett en video från händelsen har 20-åringen också insett att han misstog sig – och att flaskan inte var inom synhåll när han svingade klubban.

Som bevisning mot 20-åringen har åklagaren bland annat åberopat en rad vittnesmål och en film från matchen i fråga. Det är bara tre av vittnena som sett själva slaget i realtid – och dessa har samstämmigt uppgett att det har handlat om ett medvetet slag. Detta är besvärande för 20-åringen, konstaterar tingsrätten – men vittnena har samtidigt inte kunnat ange ”några egentliga skäl för en sådan slutsats som stöds av utredningen i övrigt”.

Utredningen ger enligt tingsrätten heller inte vid en samlad bedömning stöd för att 20-åringen haft någon annan avsikt än att träffa vattenflaskan – och att det efterföljande händelseförloppet varit en ren olyckshändelse. Eftersom det inte är styrkt att det funnits uppsåt att skada ogillas nu åtalet för grov misshandel.

Tingsrätten är dock inte enig i sin dom. 20-åringen ha befunnit sig nära motspelaren och måste samtidigt ha varit införstådd med att spelar i avbytarbåset ofta är oskyddade och inte beredda på att utsättas för våld. Den filmsekvens som åberopats av åklagaren visar hur 20-åringen på nära håll och med stor kraft slår sin klubba i direkt riktning mot motspelarens överkropp och huvud i ”en slagskottsliknande rörelse”. Han måste i detta skede ha agerat med åtminstone likgiltighetsuppsåt och åtalet är därför styrkt, enligt tingsrättens skiljaktige lagman. Misshandeln ska dock – även om den varit allvarlig – inte rubriceras som grov, enligt den skiljaktiga meningen.

Trots det ogillade åtalet ska 20-åringen betala närmare 70 000 kronor i skadestånd till motspelaren. Målsäganden har som alternativ grund gjort gällande att 20-åringen vållat skadorna genom vårdslöshet och detta är enligt tingsrätten också bevisat. Någon kränkningsersättning blir det däremot inte, eftersom detta i princip hade förutsatt uppsåt eller grov vårdslöshet.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Brott mot person, Åklagare, Polis, Kultur, idrott och fritid

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig