Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Går back efter grannes otillåtna trädfällning – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Övrig fastighetsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).