Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Generalmajor nekades chefstjänst efter tidningsuttalande - stred inte mot repressalieförbudet

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Konflikt och terrorism, HR, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Mänskliga rättigheter, Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).