Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2021/22:136
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlig upphandling, Kommunalrätt, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Servitut och ledningsrätt, Konkurrensrätt, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga