Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grönt ljus för omtvistad gruvverksamhet i Norrbotten

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Jakt och fiske, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig