Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grönt ljus för omtvistad gruvverksamhet i Norrbotten

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jakt och fiske, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig