Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Avtal hindrar skadestånd enligt miljöbalken

HD: Avtal hindrar skadestånd enligt miljöbalken
Kommunen drabbades av en miljöskada när föroreningar från flygplatsen fördes vidare till det lokala reningsverket, men förlorar tvisten i Högsta domstolen.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Avtalsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).