Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD fastställer domen mot tidigare lagman för tjänstefel

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Domare, Civilprocess, Konstitutionell rätt