Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD läxar upp hovrätten efter dubbelfel i PT-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess, Insolvensrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt