Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte fråga om marksanering efter nätkoncession

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Servitut och ledningsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).