Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte rättegångskostnad i intrångsmål - begärd ersättning inte ”skäligen påkallad”

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Naturskydd, Expropriation, Förvaltningsprocess, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik