Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Miljöbrott, Narkotikabrott, Brott mot samhället, Egendomsbrott, Ekobrott, Brott mot person, Advokat, Tull- och smugglingsbrott, Straffprocess, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig