Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte tillstånd till böneutrop från moské

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kyrkorätt, Kultur, idrott och fritid, Konstitutionell rätt, Europakonventionen