Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD underkänner sekretessprövning – trots ”konkret hotbild” mot domstol

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Polis, Domare, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt