Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen prövning i HFD för kvinna som nekades förebyggande sjukpenning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga