Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen strandskyddsdispens för komplementbyggnad – skulle utvidga hemfridszonen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Kommunalrätt, Naturskydd, Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig