Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IVO fel instans för buller på sjukhus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Buller