Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten oense med underinstansen om byte av biträde

Kammarrätten oense med underinstansen om byte av biträde
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Advokat, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende