Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD avslår ansökan om inlösen av fastighet sedan tvångsförvaltning upphört

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
God man och förvaltare, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Övrig miljörätt, Övrig fastighetsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).