Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klartecken i HFD för utvidgat strandskydd i Trelleborg

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Plan- och byggnadsfrågor, Europakonventionen