Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kontakter gjorde föreläggande om ventilationsvite otydligt – får inte dömas ut

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Sanitet, ventilation m.m.