Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till jordabalk;

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 1970:20
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sanitet, ventilation m.m., Servitut och ledningsrätt, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Fastighetsbildning, Expropriation, Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt