Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:476
Omnämnda SFS
1977:1160, 2000:625, 2001:453, 1994:137, 2010:449, 20:117, 20:282, 2010:457
Rättsområden
Ordning och säkerhet, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig arbetsrätt, Arbetsmiljö