Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i ellagen (1997:857)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:741
Omnämnda SFS
1997:857, 21:188, 21:415, 2013:207, 2018:1418, 2018:1448, 1998:854, 2019:902, 2010:935, 2013:2072, 2004:875, 1972:719, 2015:259, 2016:733, 2017:900
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Tillstånd och tillsyn, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Energirätt, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt