Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1164
Omnämnda SFS
1999:1229, 22:16, 22:46, 2008:803, 2016:3
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Domare, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig