Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:394
Omnämnda SFS
1967:531, 20:138, 20:248, 2019:825, 2019:1216, 2019:742, 2010:2043, 2013:428
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig