Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:237
Rättsområden
Äktenskap och samboende, Vårdnad, umgänge och boende, Underhåll, Bodelning, Arv, gåva och testamente, Adoption och föräldraskap, Domare, Internationell privat- och processrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).