Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:901
Omnämnda SFS
2000:562, 1998:1479, 2004:46, 2004:297, 2006:531, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2013:561, 2014:968, 2019:742, 2021:899, 21:206, 22:11, 2019:755
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig