Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:480
Rättsområden
Sociala avgifter, Socialrätt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Associationsrätt - övrig