Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:969
Omnämnda SFS
2016:659, 2017:30, 2017:68, 20:48
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt