Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:987
Omnämnda SFS
2018:649, 2001:453, 19:162, 20:48
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Socialrätt, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt