Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:277
Omnämnda SFS
2009:400, 1991:483, 1991:481, 2018:691, 20:232
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig nyttjanderätt, Arrende, Övrig fastighetsjuridik